Stránky herního klubu
 

Změna pravidel

!!!!!! VYJÁDŘIT SE JE MOŽNÉ DO STŘEDY 20.3.2019. POTÉ BUDE VYTVOŘEN FINÁLNÍ NÁVRH DLE VAŠICH PŘIPOMÍNEK A DÁN K ODHLASOVÁNÍ !!!!!!!!

V souvislosti s řešením VII. herního dne jsem slíbil navrhnout změnit pravidla přihlašování, tak aby se předešlo nejasnostem. Se svým návrhem pravidel přišel i Cherubín viz zde. Oba návrhy se liší v základním přístupu k přesouvání termínu. Proto přináším svoji úpravu a nechávám vás diskutovat o obouch návrzích. Doufám, že většina dojde k nějakému koncenzu, který následně odsouhlasíme.

Nyní již mnou navrhované změny (tučnou kurzívou znázorněné změny, barevně vysvětlující komentáře):

Čl. 16
8) Potvrdit účast na daný herní termín musí hráč nejpozději do středy předcházející hernímu dni, a to prostřednictvím stránek www.hlpce.cz. V případě nepotvrzení účasti bude jeho místo obsazeno jiným hráčem dle bodu 7). V případě, že se nahlásí tři a méně hráčů, platí čl. 19 bod. 2). O novém termínu rozhodují hráči, kteří účast potvrdili a to do dne předcházejícímu dni v němž se měla hra hrát. V případě, že se nemohou dohodnout, nebo nerozhodnou ve výše stanovené lhůtě rozhodne prezident soutěže.
Čl. 18
V případě nejasností v pravidlech, je daná nejasnost řešena okamžitě po jejím zjištění na místě. Souhlas s řešením musí vyjádřit nadpoloviční většina hráčů dané hry. Pozdější úpravy výsledků nejsou možné s výjimkou článku 25.

čl. 16. je potřeba zabránt zbytečnému protahování řešení této situace. Doteď nebyl stanoven žádný termín do kdy je potřeba toto řešit.

Čl. 19

Pokud to je nezbytně nutné, je možné změnit termín nebo místo konání jednotlivých her. Termínem se rozumí datum a čas. Se změnou termínu musí souhlasit:

Upřesnění co je termín – datum a čas.

1.Pokud se jedná o změnu před ukončením možnosti potvrdit účast dle čl.16 bodu 8) všichni hráči, kteří se na danou hru napsali dle článku 16 bod 2)  

2. Pokud se jedná o změnu po ukončení možnosti potvrdit účast dle čl.16 bodu 8) všichni hráči, kteří potvrdili svoji účast. V tomto případě mají přednost při potvrzování účasti hráči, kteří účast potvrdili v původním termínu. Teprve poté následují hráči napsaní na původní hru dle článku 16 bod 2). V případě, že není místo pro všechny hráče napsané dle článku 16 bod 2), použijí se kritéria popsaná v čl. 16 bod 7).

Podle mého názoru je důležitější kdo měl hru skutečně hrát (kdo se na ni do středy přihlásil), než ten kdo se na ni napsal někdy v srpnu. Tím, že se na ni z jakéhokoli důvodu nepřihlásil a hra by se byla odehrála o účast by tak jako tak přišel. Navíc přihlášení více odráží aktuální stav, než zápis z léta. Může se stát, že bude napsán hráč, který bude třeba dlouhodobě mimo a nebude snadné od něho získat souhlas s přesunutím, nebo ač nehraje rozhodne se bojkotovat přesunutí zápasu.

Pokud se jedná o změnu místa, musí stávající hostitel, zajistit náhradní prostor. Pokud nemůže, nebo tak neučiní rozhodne prezident soutěže.
Výjimkou z bodu 1) je situace, kdy by se ke hře měli dostavit pouze 3 nebo méně hráčů. V tomto případě dochází ke změně termínu automaticky, dle čl. 16 bod 8. Pokud v den, kdy se má hrát daná hra klesne počet přihlášených hráčů na 3 nebo méně, může prezident soutěže v případě, že by se hry mohli zúčastnit i nepřihlášení hráči, rozhodnout o jejím konání v tento den za účasti těchto hráčů. Stále musí platit, že hru musí hrát min. 4 hráči.

Tady vycházím ze snahy co nejméně přesouvat hry. Většinou ti co chtějí hrát s tím počítají a přesun na jiný termín je může poškodit nebo minimálně způsobit komplikace. Jak jsem se bavil s vámi, přesouvání termínů, zvlášť na poslední chvíli, vám vadí.

Čl.25
Regulérnost hry
Pokud bude mít, kterýkoli hráč pochybnost o regulérnosti odehrané hry z důvodu porušení organizačních pravidel soutěže, může do 1 týdne od odehrání dané hry podat stížnost prezidiu. Prezidium se musí do 1 týdne od podání danou stížností zabývat a rozhodnout o ni. V případě zjištění porušení organizačních pravidel soutěže musí prezidium sjednat adekvátním způsobem nápravu. V případě vážného porušení pravidel může nařídit anulování dané hry a její opakování v náhradním termínu a to tak, jako by se jednalo o změnu termínu podle čl. 19. bod 1) pís b) .


Nový článek má za cíl co nejrychleji vyřešit sporné momenty a zabránit například situaci, kdy se nespokojený hráč pokusí narušit sezónu například protestem na neregulérnost soutěže na galavečeru. Čl. 25 se týká organizačních porušení pravidel. Například, že hrál hráč, který nebyl řádně přihlášen, došlo k přesunutí termínu v rozporu s pravidly, herní místo je diskriminační pro některé hráče apod.


Čl. 26
Platnost a účinnost

7 Comments

 1. Dan

  Vzal jsem to jen letem světem. Až budu u PC, dám k tomu víc. Teď jen to, že minimálně na telefonu vůbec není poznat, co je a co není psané kurzívou.

 2. Cherubin

  Názor…
  Pravidla tahle hra mít musí, v tom jsme asi všichni zajedno.
  Pravidla JASNÁ, JEDNODUCHÁ, BEZ SLOŽITÝCH KUDRDLINEK.
  Takže navrhuji jít cestou ZJEDNODUŠIT (jako jsem chtěl ostatně pokaždé) – tedy úplně obráceně, než se to dělalo dosud.
  Ideálně opravit formou setkání a diskuse – vypisovat se je moc zdlouhavé, ztrácí se myšlenky a chápání.
  Jak se začnou dávat výjimky, složité kompozice vět, … je to vždycky blbě. V životě i ve hře. Protože pak je zde prostor pro dohady, rozdílnému chápání atd. atp.

  Co je myšleno pod pojmem „herní místo je diskriminační pro některé hráče“?

 3. Dan

  Děkuji za tučné písmo, je to tak mnohem lepší.

  Souhlasím s Cherubem. Pravidla by se měla rozhodně zjednodušit, aby byla jasná, přehledná a jednoduchá. Co jsem studoval obdržená pravidla, tak tři body, a to ty zrovna probírané, tam jsou napsány hodně nešťastným způsobem, a některé věci v nich nechápu. Jsou zmatené a dokonce si protiřečí!
  Prvně by se měla pravidla doplnit o to, jak se přihlašuje na herní den. Je to tam napsané nejednoznačně. Kdysi si mi Jirko napsal něco, z čeho jsem pochopil, že do středy se přihlašují pouze hráči zapsaní na ten daný hrací den. Z toho co tu je, chápu, že tomu tak není. Proto bych prvně doplnil:

  Na konkrétní hrací den se může přihlásit, kterýkoliv hráč ligy. Při větším počtu hráčů, než dovoluje hra, určí pořadí tabulka posloupnosti.

  Jinak tvůj návrh je nepřehledný a skoro na právníka. Viděl si někdy v nějakém návodu (např. u jakékoliv deskovky, pračky atd.), aby se někdo odkazoval v jediném odstavci na dva jiné odstavce?!? Viz. tvůj čl.19, bod 2., ale máš to takto špatně psané celé. Moc složité.

  A teď aktuálně, co bych navrhl já.

  Do středeční půlnoci se ustanoví zda bude či nebude herní den. Minimum jsou čtyři zapsaní hráči.
  Pokud chce hostitel přesunout herní den z důvodu nemožnosti hostování, ale na hrací den ve středeční půlnoci jsou zapsání minimálně čtyři hráči, pak se pouze dohodne na výměně hostování s jiným členem ligy. Pokud to není možné (např. posl. hrací den),pak se stanoví nové datum hraní. Pravidlo pro stanovení níže.
  Názor: Nevidím důvod proč by měl mít hostitel VIP výsady. Takto by se dodrželo Jirkovo co nejméně přesouvat herní dny a zároveň by hostitel nepřišel o své hostování. Jen o jeden hrací den, jako každý jiný hráč, co hrát z nějakého důvodu nemůže, když doma nehostí.

  Pokud by ve středeční půlnoci bylo přihlášeno tři a méně hráčů, hostitel by navrhl nový herní den. Zde by musela být dodržena podmínka stejného dne (např. pátek pouze za jiný pátek).
  Nový herní den by pak musela schválit nadpoloviční většina hráčů zaregistrovaných (v srpnu) nebo zapsaných (do středeční půlnoci). Každý hráč má pouze jeden hlas (aby někdo neřekl: byl jsem zapsaný, byl jsem registrovaný – mám dva hlasy).

  Názor – přijde mi značně nefér, aby o tom rozhodoval pouze jeden hráč, obzvlášť takový co ani nehostí. Žádnou hru nehraje pouze jeden člověk, aspoň ne na lize! Zároveň jsem si však vědom, že dostat souhlas všech je skoro nemožné a minimálně obtížné. Navíc pokud by to bylo jen o zapsaných hráčích, tak je to znova nefér, protože, co když se někomu nehodil pouze ten jeden konkrétní den a jen kvůli nezapsání by nemohl rozhodovat. Pak by to mohlo dopadnout tak, že by se každý psal na všechny termíny automaticky, jen proto, aby mohl rozhodnout o případném posunu a celý zápis by ztratil smysl. Zároveň je však důležité, aby hostitel jako hlavní osoba si mohl navrhnout jemu nejvhodnější termín.

  Změn bych měl víc, ale to sem nepatří.

 4. Jiří Kutina

  Zatím z diskuzí co proběhly:
  zatím shoda v otázce přesunu termínu – Filip+Jaan+Martinka+ Kůťa – řešili jsme pouze situaci kdy je přihlášeno 4+:
  Do středy musí souhlasit s přesunem všichni napsaní v srpnu.
  Od čtvrtka do dne předcházejícímu samotnému hernímu dni – všichni do středy přihlášení.
  V herní den – prezident soutěže rozhodne o termínu.
  Dále následuje sporná otázka, zda prezident může vyhlásit nový termín i v původním termínu akorát na jiném místě a to v případě, že stále může přijít 4+.
  Jaan – nemůže, může nejdříve až příští víkend.
  Kůťa – může.

 5. Dan

  Aha. Omlouvám se. Myslel jsem, že do 20.3. se mohou dávat návrhy a pak je všichni prokonzultují. A vy už jste to mezitím zvládli vyřešit ve čtyřech lidech. Super.
  Ono se má tedy jen volit, zda při přesunu přímo v hrací den si má prezident hrát na diktátora a nebo se má demokraticky rozhodnout s ostatními. OK. K tomu jsem už vyjádřil – o ničem nemá rozhodovat jen jeden člověk.

  1. Jiří Kutina

   Klidně piš další návrhy. Jen jsem shrnul o čem jsme diskutovali i bokem (Na FB což jsi ve skupině viděl). Zatím třeba vůbec není řešen postup, kdy klesne počet na 3-.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..