Přihlášení na nový ročník

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ROČNÍK 2018/19 JE ZAHÁJENO!!!

Pro přihlášení je dle platných stanov nutné:

Čl. 10

Členství

  • Členem Herní ligy se pro příslušný ročník stává ten, kdo splní následující podmínky:
  1. Ve stanoveném termínu zašle platný hlasovací lístek.
  2. Zaplatí startovné a to nejpozději na galavečeru předchozího ročníku.
  3. O vzniku členství v průběhu probíhajícího ročníku může rozhodnout prezidium soutěže v případě, že se bude jednat o náhradu za člena, který členství v soutěži předčasně ukončil dle čl. 11, písm. a) nebo c). Prezidium může přijmout nové členy i v období od galavečera do zahájení zápisu na jednotlivé termíny. Takto přijatí členové musí v okamžiku přijetí zaplatit startovné.
  • Počet členů v příslušném ročníku se pohybuje v rozmezí od 6 do 16 osob. V případě změny počtu musí být stále zajištěno, že na každého hráče připadne minimálně 12 řádných her.
  • Členství v řádném termínu vzniká v případě, že uchazeč splňuje podmínky dle bodu 1, písm. a), a b) v okamžiku ukončení ročníku předchozího v průběhu galavečera v souladu se článkem 11 písm. b).

Hlasovací lístek pro sezónu 2018/19