Přihlášení na nový ročník

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ROČNÍK 2019/20 PROBÍHÁ OD 1.7. DO 14.7.2019

Pro přihlášení je dle platných stanov nutné:

Členství

Členství vzniká odesláním hlasovacího lístku, schválením prezidia a zaplacením startovného. Startovné je nutno uhradit do 31.8.2019.

Hlasovací lístek pro sezónu 2019/20