Stránky herního klubu
 

Přihlášení na nový ročník

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ROČNÍK 2020/21 PROBÍHÁ OD 14.5. DO 7.6.2020

Pro přihlášení je dle platných stanov nutné: Čl. 10 Členství
  1. Členem Herní ligy se pro příslušný ročník stává ten, kdo splní následující podmínky: a) Ve stanoveném termínu zašle platný hlasovací lístek. b) Zaplatí startovné a to nejpozději na galavečeru předchozího ročníku. c) Prezidium schválí jeho členství. Ke schválení musí dojít do 5 dní od doručení hlasovacího lístku. Prezidium není povinno sdělovat důvody, schválení či odmítnutí člena.
  2. O vzniku členství v průběhu probíhajícího ročníku může rozhodnout prezidium soutěže v případě, že se bude jednat o náhradu za člena, který členství v soutěži předčasně ukončil dle čl. 11, písm. a) nebo c). Prezidium může přijmout nové členy i v období od galavečera do zahájení zápisu na jednotlivé termíny. Takto přijatí členové musí v okamžiku přijetí zaplatit startovné.
  3. Počet členů v příslušném ročníku se pohybuje v rozmezí od 4 do 16 osob. V případě změny počtu musí být stále zajištěno, že na každého hráče připadne minimálně 12 řádných her.
  4. Členství v řádném termínu vzniká v případě, že uchazeč splňuje podmínky dle bodu 1, písm. a), b) a c) v okamžiku ukončení ročníku předchozího v průběhu galavečera v souladu se článkem 11 písm. b).
Lístek zašlete na email: herniliga zavinac email.cz, nebo kutina zavinac outlook.cz

Hlasovací lístek pro sezónu 2020/21