Stránky herního klubu
 

Klubové členství

Ahoj všem,
druhou staronovou novinkou připravenou na tento rok je aktualizace členství v klubu. Členství již bylo dříve zavedeno, ale během posledních let se mu nevěnovala moc pozornost, což bych chtěl nyní napravit. Proto jsem odstranil všechny předchozí registrace a pokud vás nabídka na členství oslovila, poprosím Vás o novou registraci. To, zda jste nebo ne, nemá vliv na vaši možnou účast na deskoherních akcích pořádaných klubem, ale na druhou stranu doufám přináší pro vás zajímavé bonusy.

Hlavní myšlenkou členství je alespoň trochu odměnit ty z vás, kteří se aktivně zapojují do činnosti klubu.

O co se jedná 🙂.
Zhlediska členství se rozlišují dva typy:

 • Běžný člen
 • Prémiové členství

Jak se stát běžným členem?
Výňatek ze stanov klubu:

 • Má platnou členskou registraci prostřednictvím stránek klubu Herní liga na hlpce.cz.
 • Zaplatil případný členský poplatek.
 • Jeho přijetí odsouhlasil majitel klubu.

Členský poplatek nikdy nebyl a neplánuji jeho zavedení ani v budoucnou, jen je tato možnost uvedena ve stanovách.

Co mi přinese běžné členství?

Práva členů. Běžných i prémiových:

 • Je plnoprávným členem shromáždění.
 • Může si zdarma zapůjčovat hry z klubové ludotéky.
 • Může využívat benefitů z účasti klubu na různých akcích.
 • Může navrhnout změny stanov.

Jak se stát prémiovým členem?

Status prémiového člena, získá běžný člen po „odpracování“ 8 hodin pro klub. Odpracováním se rozumí většinou hermanství na deskoherních akcích, které klub organizuje, nebo se jich účastní jako participant. Většinou toto hermanství není zadarmo a peníze takto získané můžete získat v hotovosti, nebo použít na nákup her.

Co mi přinese prémiové členství?

Vše co běžným členům a navíc:

 • Nakupovat deskové hry za zvýhodněné klubové ceny. (Zde platí omezení na počty a vydavatele).
 • Zvýhodněné startovné na akcích pořádaných klubem.

PROMO AKCE

Členové, kteří provedou registraci do 31.1.2022 se automaticky stávají prémiovými členy do 31.7.2022 bez ohledu na to, zda do této doby odpracují stanovený čas.

Důležité odkazy:

Registrace člena

Registrace na stránky hlpce.cz

Adresář členů – dostupný pouze členům

Klubová ludotéka

Konto hráče – dostupné pouze členům

Těším se na shledání s vámi na různých deskoherních akcích.

Jirka

Volné hraní – HC Nová křižovatka

První z chystaných změn pro rok 2022 je obnovení pořádání volných hraní Vracíme se do Handicap centra Nová Křižovatka (K Blahobytu 1763, Pardubice) a pro začátek se plánuje hraní každý lichý čtvrtek. První setkání se vzhledem k dobíhajícím akcím uskuteční 3.2.2022 od 17:00. K dispozici bude: parkoviště, kuchyňka na uvaření …

BGO 2021

Dne 27.11.2021 se bude konat 14. ročník turnaje BoardgameOpen. Začátek je naplánován na 11:00. Letos se po nějaké době vracíme zpět k Bílému koníčkovi na Perštýnském náměstí. Letos se hraje: Kartografové Na louce Mariposas Tribes Součástí bude i juniorská sekce. Pokud chcete sebou vzít i dítě od cca 8 let …

Herní liga – stránka na FB

Dnešním dnem spouštíme stránku Herní ligy na Facebooku. Vede nás k tomu několik důvodů:

 • Propojit skupiny Herní liga a Boardgameopen a sjednotit publikování informací
 • Zlepšit dostupnost informací o činnosti klubu
 • Lépe propojit webové stránky www.hlpce.cz a Facebook
 • Možnost přes webovou stránky vznášet dotazy na klub pomocí Messengeru

Vzhledem ke Covid-19 a nouzovému stavu jsou sice akce pozastaveny, ale i tak se na stránce objeví aktuality o dění v deskoherním světě.

Věřím, že stránka na FB přispěje k rozvoji deskových her obecně a i k rozvoji našeho klubu, jen co to situace aspoň trochu umožní.

Hledáme spolupracovníky

Ahoj,s tím jak končí opatření proti COVID-19 a začínají se opět rozjíždět akce a pořadatelé chtějí dohnat ztracený čas začínají se nám množit pozvánky na deskoherní akce. Proto se opět obracím na vás, s prosbou o pomoc a spolupráci.Hledáme spolupracovníky (hermany, lid na infopult) na naše akce. V tuto chvíli …

Hlasovací lístek a přihlášení na sezónu 2020/21

Od 14.5. do 7.6. je možné se přihlásit na nový ročník naší soutěže. Podmínky účasti v soutěži jsou dány pravidly soutěže: Čl. 10 Členství Členem Herní ligy se pro příslušný ročník stává ten, kdo splní následující podmínky:a) Ve stanoveném termínu zašle platný hlasovací lístek.b) Zaplatí startovné a to nejpozději na …