Stránky herního klubu
 

Členství

Na této stránce se nacházejí informace o členství v klubu a o postupu jak se členem stát:

Čl. 7

Členství

 1. Členství v klubu může být zpoplatněno. O výši platby a její frekvenci rozhoduje správní rada.
 2. Členem klubu se stává ten, kdo splní následující podmínky:
  • Má platnou registraci na stránkách klubu Herní liga na hlpce.cz.
  • Jeho přijetí odsouhlasila nadpoloviční většina členů správní rady.
  • Zaplatil případný členský poplatek
 3. Členství může zaniknout jedním z následujících způsobů:
  • Na vlastní žádost adresovanou správní radě klubu. V takovémto případě členství zaniká automaticky okamžikem doručení.
  • Nezaplacením členských příspěvků, pokud budou stanoveny, do 2 měsíců od data splatnosti. V takovémto případě členství zaniká automaticky
  • Vyloučením. O vyloučení člena rozhoduje správní rada klubu. K vyloučení je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů správní rady. Zaplacený členský příspěvek vyloučeného člena propadá ve prospěch klubu. Vyloučit lze pouze v případě hrubého porušení stanov klubu, nebo v případě poškození dobrého jména klubu. V tomto případě zaniká členství okamžikem vyloučení.
 4. Práva členů:
  • Účastnit se zasedání správní rady klubu, nemá zde však právo hlasovat.
  • Je plnoprávným členem shromáždění.
  • Nakupovat deskové hry za klubové ceny a získávat bonusy za práci pro klub. Hry zakoupené prostřednictvím klubu se stávají součástí klubové Ludotéky na dobu 5 let a její držitelé jsou povinni ji v případě potřeby zapůjčit ostatním členům a na akce pořádané klubem. V případě, že držitel hry přestane být členem klubu před uplynutím 5 let od zakoupení hry, musí buď:
   1. Doplatit hru do její běžné kupní ceny platné v době jejího nákupu a hru si ponechat, nebo
   2. hru předat správci Ludotéky na dobu po uplynutí 5 let od nákupu. Po uplynutí 5 let si může hru převzít zpět a ponechat.
  • Zapůjčit si hry z klubové Ludotéky
 5. Povinnosti členů:
  • Dbát o dobré jméno klubu.
  • Dle svých možností se spolupodílet na akcích pořádaných klubem.

Registrace

1. Registrovat se na stránce hlpce.cz

2. Registrovat se do klubu prostřednictvím následujícího formuláře: